Tsandzanani schooltje

Het Tsandzanani schooltje is gericht op kindjes van het allerarmste, onderontwikkelde gebied, en wil hen een kans geven op broodnodig kwaliteitsonderwijs.  Er zijn geen officiële kleuterscholen, zodat de kinderen aan de lagere school moeten beginnen zonder enige voorkennis.  Daar moet verandering in komen.  Voor de kindjes die er komen is het een heerlijke thuis met een lieve juf en een oma die elke dag lekker kookt.  In de groententuin groeien  ‘sweet potatoes’, ‘djumbula’, morogo, bananen en millies.

Elke dag komen de kinderen naar school en is er opvang voor en na, van 6 tot 18u.  Er is een evenwichtig menu en er wordt elke dag gekookt.  Het is een hele opdracht om het schooltje financieel te runnen aangezien de mensen geen geld hebben en het project nog zo wat alles moet bekostigen: leerkracht, kookmoeder, gerief, eten.  Alle onkosten worden door HOPE betaald.  Op termijn moet het schooltje ‘self sustainable’ worden via een minimale bijdragen voor schoolgeld en hulp van de dorpelingen.

Het kleuterschooltje heeft nood aan een speeltuimtje en een klaslokaal voor de oudere kindjes.  Het niveau van het onderwijs is niet helemaal op peil aangezien de leerkracht niet echt opgeleid is (geen lerarenopleiding binnen een straal van 200km!).  Daar proberen we in verandering in te brengen en rekenen hierbij op de steun van vrijwilligers met onderwijservaring, die zullen helpen bij het lesgeven, het aanleren van educatieve spelen, en administratie.


Posted in Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*