Wie zijn we

Hope Flanders vzw

Hope Flanders vzw werd opgericht als antwoord op de dringende vraag naar structurering van ontwikkelingshulp rond hiv/aids en de daarmee gepaard gaande armoede op het platteland in Zuid-Afrika, in het bijzonder voor weeskinderen.

Partnerorganisatie is de lokale NGO ‘Hope Programme’ in Mpumalanga, Zuid-Afrika.

Hope Flanders is een nieuwe vzw met als belangrijkste doelstelling: Uitbouwen van een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking met nadruk op hiv/aids- en armoedebestrijding, voor de meest kansarme kinderen, in Zuidelijk-Afrika.

Tot wie richt ‘Hope Flanders vzw’ zich?

De doelgroep van de organisatie zijn mensen, meestal kinderen, die kansen op ontwikkeling verliezen door oudersterfte of extreme armoede ten gevolge van noodsituaties. Het aanreiken van hulp om zich te ontwikkelen en met eigen middelen te kunnen overleven, moet doordringen in rurale achtergestelde gebieden, op grassroot level,. Dit is op het laagste niveau ter plaatse, het niveau van de ‘armsten der armen’.Hope Flanders vzw neemt de taak op zich om de link tussen het Noorden en het Zuiden binnen deze problematiek te faciliteren.

Hope Flanders biedt de kans aan mensen uit het Noorden om levenservaringen op te doen bij culturen in het Zuiden. Daartegenover wordt aan de plaatselijke cultuur in het Zuiden de kans geboden om zich meer kenbaar te maken in het Noorden.

Hoe?

Hope Flanders ondersteunt de NGO Hope Programme in Zuid-Afrika. Hope Flanders omkadert vrijwilligers die zich in Zuid-Afrika kunnen en willen inzetten.Hope Flanders biedt vorming voor ontwikkelingshelpers in Zuid-Afrika.Hope Flanders biedt activiteiten die de sensibilisatie bevorderen rond de problematiek van de hiv/aids weeskinderen en de daarmee gepaard gaande armoede.

Hope Flanders werkt samen met bestaande organisaties, vlaamse scholen en vrijwilligersorganisaties om een beter netwerk van hulpverlening uit te bouwen. Hope Flanders zoekt actief financiële steun bij steunfondsen, scholen, verenigingen en bedrijven die op die manier kinderen een kans willen geven op een geschoolde en waardevolle toekomst.

Bestuur

Voorzitter Anne-Marie Van Acker Lic. L.O.,psychomotorisch therapeut, uitgebreide ervaring in ontwikkelingshulp op educatief vlak in DRC en Zuid-Afrika
 Vice-Voorzitter  Stefano Fieremans  internist-pneumoloog, uitgebreide ervaring in ontwikkelingshulp op medisch vlak in DRC en Zuid-Afrika
Secretaris  Natalie Umans  opvoedkundige, ervaring in ontwikkelingswerk
Bestuurslid  Gust Lefrere  grafische vormgeving, ervaring in ontwikkelingsproblematiek
Bestuurslid Ward Claerbout  Lic. Bestuurswetenschappen
Penningmeester Lieve Vanloo boekhoudster